EUPHORBIACEAE

Euphorbia Family

Euphorbia serpyllifolia Persoon

Thyme-leaf spurge

synonym: Chamaesyce serpyllifolia (Persoon) Small

Bajada below Dragon Ridge, north end of the Florida Mountains     1 September 2010