EUPHORBIACEAE

Euphorbia Family

Euphorbia prostrata Aiton

Prostrate spurge

synonym: Chamaesyce prostrata (Aiton) Small

Copper Kettle Canyon, south end of the Florida Mountains     1 September 2006